Alliantie dagbesteding

In de zomer van 2013 heeft een 20-tal kleinschalige dagbestedings-organisaties, waaronder Zorgatelier Buiten hun krachten gebundeld in een alliantie voor maatwerk in dagbesteding in Midden-Brabant. Het samenwerkingsverband van kleinschalige dagbestedings-organisaties in Midden-Brabant heeft drie doelen.
Ten eerste om zichtbaar en een aanspreekpunt te zijn voor gemeentes in het werkgebied als het gaat over de (toekomstige) bekostiging van dagbesteding. Samen vertegenwoordigen we namelijk een substantieel deel van klanten die aangewezen zijn op dagbesteding.
Op de tweede plaats biedt deze site de kans aan mensen met een beperking om zich te orienteren op verschillende vormen van (begeleid) werk en dagbesteding. Tot slot het onderling delen van expertise en waar mogelijk samenwerken.

De site www.alliantiedmb.nl geeft een beeld van het hoe en waarom van deze bijzondere samenwerking.