Expositie 2016 NAHderbij 7

Thema: Inspiratie

Wat we willen
Momenten Van helderheid
Van grote klaarheid

Die momenten
Goed verborgen

Zoeken heeft zin
Kijken ook
Vinden ook

Die klaarheid
Af en toe