Land van de Brabantse Kempen

Vanaf 1 juli 2011 is Zorgatelier Buiten lid van het Land van de Brabantse Kempen.

Ondernemers in het Land van de Brabantse Kempen werken samen om dit prachtige gebied nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken, zowel voor toeristen als inwoners of mensen die om een andere reden vertoeven in dit gebied.
Sinds een aantal jaren werken overheid en provincie aan een reconstructie van het platteland. Aanleiding hiertoe zijn allereerst economische veranderingen.

Daarbij komt dat door maatschappelijke ontwikkel-ingen de leefbaarheid in kleinere kernen afneemt. Als laatste komt door regionale en Europese wetgeving de ruimtelijke inrichting als water, natuur, landschap en milieu in beeld.
Het lidmaatschap betekent voor Buiten dat we samenwerken met andere bedrijven uit het Land van de Brabantse Kempen.