Leernetwerk NAH PrikkelS

Zorgatelier Buiten participeert in het leernetwerk NAH PrikkelS van Vilans om de flyer ‘NAH-PrikkelS voor goede NAH-zorg’ te implementeren binnen de NAH-zorg. In 2013 is, onder andere, aan partners van deelnemers aan Zorgatelier Buiten gevraagd welke punten zij belangrijk vinden voor goede NAH-zorg. De flyer geeft een overzicht van voorwaarden, waaraan de zorg voor moet voldoen en draagt bij aan meer kennis over goede NAH-zorg, zodat mensen met NAH en hun omgeving de juiste zorg krijgen.