Hier vindt u een aantal interessante links.

 • www.nah-cafebrabant.nl
  Het NAH-Café is een gelegenheid waar mensen spontaan lotgenoten/ gelijkgestemden kunnen treffen voor gezelligheid en ontmoeting.
 • www.meeregiotilburg.nl
  MEE biedt ondersteuning aan mensen die leven met een beperking. www.cvz.nl Het College Voor Zorgverzekeringen. Bron van allerlei belangrijke informatie als u een uitkering vanuit het AWBZ (o.a. PGB) ontvangt.
 • www.geminizorg.nl
  Gemini zorg en dienstverlening biedt diensten aan mensen met een lichamelijke/meervoudige beperking, zowel kinderen, jongeren als volwassenen, op het gebied van wonen, dagbesteding en ambulante zorg.
 • www.loketnah.nl
  Het expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel in Tilburg heeft één centraal loket waar iedereen binnen Midden-Brabant gratis terecht kan met allerlei vragen of problemen omtrent NAH.
 • www.nah-info.nl
  De NAH Stichting is opgericht door NAH getroffenen en direct betrokkenen voor advies en luisterende oren bij de verwerking van problemen rondom het acceptatieproces.

 • www.professionalsinnah.nl
  Mensen met NAH kunnen bij ons terecht voor goed gesprek, maar bijvoorbeeld ook voor ondersteuning op het gebied wet- en regelgeving. www.cerebraal.nl Cerebraal is de vereniging voor mensen die na hun geboorte getroffen zijn door enige vorm van hersenletsel en zet zich in op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en wetenschappelijk onderzoek.
 • www.nahvereniging.nl
  Zij organiseren contacten en activiteiten, zoals lotgenotencontact, elke maand en via internet, regionale NAH-cafés voor ontmoetingen, ontspanningsactiviteiten, zoals zwemmen, boottochten en uitstapjes.
 • www.ciz.nl
  Centrum voor Indicatiestelling Zorg. Zij bepalen of u voor een indicatie voor AWBZ zorg, zoals bv dagbesteding in aanmerking komt. www.persaldo.nl De belangenvereniging voor mensen met een Persoon Gebonden Budget (PGB).
 • www.afasie.nl
  De Afasie Vereniging Nederland geeft voorlichting over deze taalstoornis en behartigt de belangen van mensen met afasie.
 • www.samenverder.nl
  De Nederlandse CVA-vereniging komt op voor de belangen van mensen die zelf een CVA, hebben gehad of mensen die in hun naaste omgeving iemand hebben die door een CVA is getroffen.