2019 revalidatie centrum Leijpark in Tilburg.


13 oktober 2018 tot en met 7 januari 2019
NAH Zorgatelier Buiten bestond op 3 november 2018 10 jaar.
Onder de naam ‘10 jaar KunsteNAHrs van Buiten’ waren van zaterdag 13 oktober 2018 tot en met 7 januari 2019 de muren van Libra Revalidatiecentrum in Tilburg het podium voor werkstukken van zowel deelnemers als medewerkers van Zorgatelier Buiten.Al 10 jaar is er een speciale band tussen Zorgatelier Buiten en het revalidatiecentrum in Tilburg. Veel deelnemers van Buiten hebben langere of kortere tijd gerevalideerd op het Revalidatiecentrum.
Het is voor hen bijzonder om hun werk te laten zien aan de medewerkers van Libra die hen stappen vooruit hebben geholpen na het oplopen van deze breuk in hun levenslijn. Daarnaast hebben Tejo en Marthe Sluijter, initiatiefnemers van het zorgatelier, beiden gewerkt op het revalidatiecentrum en op de Mytylschool die daaraan verbonden is.

Henk Eilander, klinische neuropsycholoog en Niek van Haasteren, revalidatie-arts, zijn er lange tijd werkzaam geweest. Beiden zijn nu verbonden aan Buiten als extern adviseur en begeleider op de partneravonden.