Sponsortocht op Buiten

Goed voor elkaar
Sponsortocht voor mensen met een NAH en hun naasten.

Om de paar jaar organiseert Zorgatelier Buiten een sponsorwandel-rolstoel-(aangepaste)fietstocht onder de naam: Goed voor elkaar.

Het initiatief is genomen door Nico van Weerdenburg, een van de eerste deelnemers op Buiten. Nico heeft in het organiseren van een sponsortocht een doel in zijn leven gesteld, namelijk iets betekenen voor een ander. Vandaar de naam: Goed voor elkaar.
Nico heeft een aantal mensen om hem heen verzameld waarmee hij dit samen gaat organiseren. Zij hebben het goed voor elkaar!

We lopen voor een nader te bepalen Goed Doel. Er komen verschillende wandel-afstanden, die allemaal goed toegankelijk zijn voor lopers, rolstoelers en fietsers (aangepaste fiets; bv. ligfiets) en we starten en eindigen op zorgatelier Buiten. Heb je vragen, dan kun je terecht bij Nico, Margo, Dorothe, Jo of Marthe