Van een stagiaire

Wie ben ik?
Mijn naam is Danielle Mollen en ik ben sinds eind augustus 2013 werkzaam als stagiaire bij Zorgatelier Buiten. Ik volg de studie Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg aan het Summa College in Eindhoven en zit inmiddels in mijn vierde en laatste jaar. Voorgaande jaren heb ik op veel verschillende plaatsen stage gelopen, zoals: een dagactiviteitencentrum voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking, een woonbegeleidingscentrum voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en een ZMLK-school. Daarnaast heb ik een oproepcontract bij de Severinusstichting en bij verpleeghuis de Floriaan in Bladel.

Waarom heb ik gekozen voor Zorgatelier Buiten?
In mijn laatste stage wilde ik graag kennis maken met een nieuwe doelgroep. Tijdens het zoeken naar een stageplaats heb ik gebruik gemaakt van de zoekmachine op de website van Calibris. Vervolgens heb ik alle stageplaatsen aangeklikt die a. in de buurt van mijn woonplaats lagen en b. waar ik nog nooit van had gehoord. Zodoende ben ik terecht gekomen op de website van Zorgatelier Buiten. Zorgatelier Buiten sprak mij direct aan, omdat ik tijdens mijn stage kennis kan maken met een nieuwe doelgroep: mensen met niet-aangeboren hersenletsel. En Zorgatelier Buiten sluit perfect aan bij de Specialisatie Beeldende Vorming die ik volg via mijn opleiding.

Wat heb ik gedaan op Zorgatelier Buiten?
In de eerste periode van mijn stage ben ik vooral bezig geweest met ‘wennen’: namen leren, het dagritme volgen, etc. Na deze periode ben ik me verder gaan verdiepen in NAH. Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen? Waar moet ik als stagiaire rekening mee houden? Waarbij ik er al snel achter kwam dat de gevolgen van NAH voor ieder mens anders is. Ook ben ik aan de slag gegaan met het helpen van de deelnemers met hun werk. Doordat ik via mijn opleiding de Specialisatie Beeldende Vorming volg had ik het gevoel dat ik veel creatieve kennis in huis had, maar dat bleek in de praktijk niet zo te zijn. Ik heb hierin veel van de deelnemers kunnen leren. Toch heb ik een aantal dingen uit mijn opleiding mee kunnen nemen naar Zorgatelier Buiten. Ik heb een les ‘Schilderen op muziek’ gegeven en ik heb een workshop ‘Collal-techniek’ georganiseerd. Wat ik enorm leuk vond om te doen J Daarnaast ben ik dit jaar natuurlijk druk met mijn examenopdrachten, waarvoor ik ook regelmatig achter mijn laptop zit te werken.

Wat heeft Zorgatelier Buiten mij geleerd voor mijn toekomstige werk?

Als ik mijn stage op Zorgatelier Buiten vergelijk met voorgaande stages, merk ik dat op Zorgatelier Buiten meer in gesprek wordt gegaan met deelnemers en er meer wordt geluisterd naar de mening en wensen van de deelnemers. In mijn toekomstige werk zal ik proberen om deelnemers meer te betrekken bij hun ‘persoonlijk plan’. Daarnaast heb ik geleerd dat ieder mens een geschiedenis heeft. In mijn werk als oproepkracht vergeet ik gemakkelijk dat mensen al een heel leven achter zich hebben, terwijl het belangrijk is om daar rekening mee te houden. Het allerbelangrijkste wat ik tijdens deze stage heb geleerd is: ‘open staan voor de feedback van deelnemers’, want de deelnemers weten zelf het beste waar zij behoefte aan hebben.