Visie en missie

De boom en de rivier

De boom staat voor kracht en stevigheid,
stevig geworteld in de grond.

De rivier staat voor stromen en blijven stromen.

Iedereen die op Buiten komt werken brengt zijn
eigen kracht mee en volgt zijn eigen stroom.

En soms kruisen de stromen en inspireren mensen elkaar.

De boom en de rivier symboliseren het mogen zijn
wie je bent en mogen doen wat je kunt.

Het gaat over het oog hebben voor ieders kwaliteiten
en over het stimuleren en het ontdekken daarvan.

Het gaat over een aanpak om de ander het zetje te geven dat hij of zij nodig heeft.

Het gaat erover dat wij alles kunnen wat
in ons vermogen ligt als er in ons wordt geloofd.

Het gaat over zelfvertrouwen en acceptatie.

Onze droom is dat iedereen die op Buiten komt werken
zijn eigen droom en stroom kan blijven volgen.

Missie

Bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten.