Vrijwilligers

‘Je kunt echt iets bereiken als je er samen een goed team van maakt.’

Zorgatelier Buiten is een professioneel werkende organisatie, waarbinnen vrijwilligers een belangrijke plaats innemen. Op allerlei fronten zijn zij actief. Alle vrijwilligers die bij zorgatelier Buiten werkzaam zijn, verrichten belangrijk werk, maar de rol die zij binnen de organisatie innemen is verschillend.

Vrijwilligerswerk op Buiten biedt mensen de mogelijkheid blijk te geven van hun solidariteit en betrokkenheid bij andere mensen. Vrijwilligers leveren grote bijdragen aan allerlei sociale processen.

Het vrijwilligerswerk biedt mensen de mogelijkheid om te participeren, een mogelijkheid om erbij te horen in de samenleving. Zorgatelier Buiten vindt het belangrijk om uit te gaan van de individuele wensen en behoeften van de vrijwilligers.

Scholing van de vrijwilligers gebeurt door Zorgatelier Buiten zelf in samenwerking met- en met ondersteuning van dr. Henk Eilander, Klinisch neuropsycholoog.